Natt Förlag
Kortfattat om verksamheten

Natt Förlag är ett litet norrländskt förlag som ger ut böcker, serier och antologier. Ambitionen är att ge ut välproducerade produkter och kommer i första hand kretsa kring sådant som för oss känns intressant och relevant att ge ut.

Det finns många intressanta projekt som man kan tänka sig att ta sig an och det finns många intressanta ämnen att se till att ge ut. I dagsläget finns inget uttalat mål om att ha en snabb utgivingstakt av nya titlar, det kan mycket väl förändras, vi får se hur det blir. Natt förlag startades upp 2013 av Jonas lidström Isegrim och är lite som namnet antyder en kvälls- och nattaktivitet vid sidan av den egentliga inkomstkällan.

Har hittills (2014) givit ut Serieantologi 2014 och Serienördens kokbok – svenska serietecknares bästa recept.
Läs mer här

Copyright information
 © / Jonas Lidström Isegrim